Jakość


Proces kontroli jakości ekstraktów z konopi zawierających naturalne fitokannabinoidy rozpoczyna się już na etapie selekcji materiału siewnego. HemPoland przetestowało przeszło 20 odmian konopi włóknistych, co pozwoliło na wyselekcjonowanie roślin o najkorzystniejszym profilu kannabinoidowym.

Konopie na naszych polach są regularnie badane w okresie ich wzrostu i dojrzałości, a techniki uprawy i zbioru optymalizowane, by uzyskać jak najlepszej jakości naturalny materiał roślinny, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość naszych ekstraktów.

Ponadto dla zapewnienia najwyższej jakości naszych ekstraktów, każdego dnia przeprowadzamy kilkadziesiąt analiz składu i żądanych parametrów. Własne zaplecze analityczne oraz szeroka sieć współpracy z zewnętrznymi laboratoriami dają nam pewność, że każdy produkt opuszczający nasz zakład charakteryzuje się najwyższą jakością i czystością. Tysiące przeprowadzonych eksperymentów i dogłębna wiedza o konopiach dają nam możliwość szczegółowej analizy profilu kannabinoidowego o dużo szerszym spektrum niż większość europejskich laboratoriów.

IMG_0483

Polityka jakości, bezpieczeństwa żywności i pracowników oraz ochrony środowiska


Firma HemPoland Sp. z o. o. niniejszym deklaruje, że nadrzędnym celem naszej działalności jest wychodzenie naprzeciw i zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów. Zdajemy sobie sprawę, że najwyższa jakość naszych produktów i usług daje nam przewagę nad konkurencją, dlatego też dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów. Zapewniamy utrzymanie właściwego standardu higieniczno-sanitarnego infrastruktury firmy HemPoland. Cel ten osiągany jest poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz pełną realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, a także utrzymanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP jako podstawowych narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, zgodnie z jego zasadami określonymi w Codex Alimentarius, zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia.
Nasze działania chcemy opierać na mierzalnych faktach i danych:

• ZERO wypadków przy pracy, awarii i wypadków środowiskowych;
• Systematyczne identyfikowanie zagrożeń, ich ocena i podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka;
• Spełnienie wymagań prawnych oraz innych wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska;
• 50% redukcja reklamacji rok/rok;
• 100% terminowych i kompletnych dostaw;
• Systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
• Stosowanie najwyższych standardów i sprawdzonych praktyk na światowym poziomie;
• Bycie preferowanym wyborem klienta;
• Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami;
• Doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania;
• Monitorowanie i nadzorowanie procesu produkcyjnego;
• Codzienne dbanie pracowników o jakość i higienę wykonywanej pracy.

Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Żywności oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audyty i przeglądy zarządzania. Pracownicy firmy znają i utożsamiają się z tą polityką oraz świadomie podejmują i realizują wszystkie działania gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych.

Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi podstawę stałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.
Zasady te będziemy propagować wśród naszych pracowników, klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych.

Data wydania 09.07.2018